Fakturabelåning och fakturaförsäljning

Ett factoring eller finansbolag kan hjälpa ditt företag med att köpa eller belåna dina fakturor och skapa bättre likviditet i ditt bolag. Nedan kommer vi att gå igenom fakturabelåning och fakturaförsäljning mer ingående.

Fakturabelåning

Att använda sig av sina och företagets fakturor och kundfodringar för att få tillgång till kapital är ett bra och ganska enkelt sätt att få tillgång till pengar till bolaget. En kundfodran är en ganska säker inkomstkälla och är därav en bra säkerhet att ställa inför ett lån.

Det finns flera finansbolag som erbjuder fakturabelåning och fakturaköp vilket har skapat en marknad där du som företagare har möjlighet att ställa bolagen mot varandra för att få ett bra lån till så låg kostnad som möjligt. Det finns företag online som specialiserat sig på att hjälpa företagare att hitta det bästa finansbolaget för detta ändamål.

Att belåna en faktura innebär som sagt var att du ställer din kundfodran som säkerhet för lånet. Du kan normalt låna upp till 90% av fakturans totala värde. Du får normalt ut pengarna inom en eller två dagar och får ut resterande del av kapitalet då kunden betalat fakturan. Kostnaden, eller räntan, för detta är normalt 2-10% av fakturans värde. Att låna på detta sätt är vanligt om man har likviditetsproblem eller ofta ligger ute med kapital.

Fakturaförsäljning

Att sälja fakturor är bra för att få tillgång till en fakturas kapital snabbare än vad man normalt kan få. I dag ger många företag kredit på upp mot två månader vilket är svårt att ligga ute med för många mindre företag.

Det finns olika typer av försäljning som kan vara bra att veta om innan man säljer. Man kan sälja med regress och utan regress, vilket är en avgörande skillnad i upplägg. Att sälja utan regress innebär att factoringsföretaget tar över kreditrisken för en faktura som gäldenären fakturasäljarens kund inte kan betala. Factoring med regress innebär att ett factoringsföretag eller finansbolag överlåter tillbaka en faktura till den fakturasäljaren om den fortfarande är obetald efter ett visst antal dagar efter förfallodatumet. Det är alltså du som försäljare som får stå för kreditrisken.

Att såväl sälja sina kundfodringar och att belåna dem innebär en kostnad för bolaget eftersom du förlorar kapital, vilket man måste veta om. Många företagare glömmer att detta är en kostnad för bolaget. Lånar du på fakturan eller säljer dem ofta måste du se till att få så bra betalt som möjligt för att undvika för stora kostnader för detta.